معیار ارزیابی پنلهای پستی برای فروشگاههای آنلاین-قسمت ششم

۹٫ ارائه قرارداد
بهتر است برای اطمینان خاطر سراغ شرکتهایی بروید که به شما قرارداد رسمی میدهند و در این رابطه سهل انگاری نمیکنند. معمولا برای دریافت قراداد لازم است دو نسخه از قرارداد را پرینت بگیرید و امضا کنید و بفرستید برای شرکت ارائه دهنده خدمات پنلهای پستی. سپس شرکت مورد نظر نیز نسخ قرارداد را مهر و امضا میکند و یک نسخه را برای شما پست میکند.
برای اطمینان از صحت عملکرد و ادعای شرکتهایی که پیشنهاد همکاری به شما میدهند میتوانید از واحد خدمات نوین پستی اداره پست مرکزی تهران اسم و اعتبار قرارداد شرکت موردنظر را جویا شوید.
۱۰٫ قیمت مناسب
بی شک در بازار رقابتی موجود، فروشگاهها تمایل خواهند داشت خدمات یکسان را با قیمت کمتر تهیه کنند. در حال حاضر شرکتهای فعال در ارائه پنلهای پستی پلنهای متفاوتی برای دریافت هزینه اولیه (حق اشتراک) و کارمزد ارائه مینمایند.
* برخی از شرکتها صرف نظر از تعداد مرسوله ها و میزان تراکنشهای فروشگاه، درصد ثابتی برای تمامی سفارشها دارند.
*برخی از شرکتها نیز روش پلکانی کاهشی را برای فروشگاهها اجرا میکنند. به این ترتیب که هر قدر تعداد مرسوله های یک فروشگاه اینترنتی بیشتر باشد درصد کارمزد را پایین می آورند.
*برخی نیز با توجه به مبلغ ریالی تراکنشهای فروشگاه اینترنتی، درصدهای کارمزد را کاهش میدهند.
اغلب شرکتهایی که جدیدا به جرگه شرکتهای ارائه دهنده پنلهای پستی پیوسته اند، روشهای جالبی برای ترغیب فروشگاههای اینترنتی به افزایش مرسولات دارند. توصیه میکنم حتما پیش از انتخاب شرکت ارائه دهنده پنل پستی، پلنهای متفاوت این شرکتها را بررسی بفرمایید.

معیار ارزیابی پنلهای پستی برای فروشگاههای آنلاین-قسمت پنجم

۷٫ شرایط تسویه حساب
واریز منظم مبالغ سفارشهای تسویه شده پست و وجه سفارشهای آنلاین به دلیل حفظ انسجام مالی و نقدینگی فروشگاه بسیار مهم است و بهتر است شرکتی را بیابید که ضمن واریز منظم مبالغ، سیاستهایی را نیز برای واریز خارج از برنامه عادی، برای پشتیبانی از فروشگاه شما داشته باشد. مثلا اینکه اگر شما تراکنشهایی بالایی دارید و در یک روز خاص، پیش از موعد تسویه حساب روتین، نیازمند نقدینگی هستید بتواند واریز را برای شما انجام دهد. معمولا شرکتهای ارائه دهنده خدمات پنل پستی طی یک یا دو بار در هفته مبالغ مربوط به سفارشهای پرداخت در محل و سفارشهای پرداخت آنلاین را با فروشگاههای اینترنتی تسویه میکنند.
 در این خصوص توجه داشته باشید که بخش مهمی از زمان انتظار شما (مدیریت محترم فروشگاه اینترنتی) برای وصول مبالغ سفارشها به روال اداری شرکت پست مربوط میشود. چون مامور شرکت پست بایستی پول سفارش را از مشتری شما در شهر مقصد بگیرد، آن را به حساب پست شهر مربوطه واریز کند. سپس شرکت پست هزینه ارسال  و مالیات را از آن مبلغ کسر نماید و مابقی (دقیقا مبلغ محصول فروشگاه شما را ) به حساب شرکت پست مرکزی واریز نماید. سپس پست مرکزی بر اساس مستندات موجود در گیت وی شرکت پست، مبالغ سفارشهای فروشگاه شما را به حساب شرکت ارائه دهنده پنلهای پستی واریز نماید. در این مرحله هست که گفته میشود مرسوله یا سفارش فروشگاه شما در حالت “تسویه شده مدیرمالی” قرار دارد. و از اینجا به بعد است که شرکت ارائه دهنده خدمات پنل پستی تسویه حساب با شما را انجام میدهد.
 در مورد تسویه حساب توجه به یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است: برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پنل پستی پرداخت در محل جهت رفاه حال مشتریان، مبالغ سفارشها را پیش از واریز شدن وجه سفارشها توسط پست برای دارندگان فروشگاههای اینترنتی واریز میکنند. یعنی ملاک تسویه حساب با فروشگاه اینترنتی را توزیع مرسوله و دریافت آن توسط مشتری قرار میدهند. در این حالت بازه انتظار فروشگاه اینترنتی برای دریافت مبالغ سفارشها کاهش می یابد. اصطلاحا شرکتهای ارائه دهنده خدمات پنل پستی از این آیتم با عنوان “تسویه حساب سفارشهای توزیع شده” در تبلیغات خود یاد میکنند
۸٫ پشتیبانی و کمک به شما
پشتیبانی فنی که در زمان مناسب و با کیفیت مناسب پاسخگوی شما باشد میتواند بخش مهمی از مشکلات احتمالی شما را در کار با پنل پستی رفع نماید. همچنین شرکتهایی که به طور مرتب خبرنامه های آموزشی برای بهبود کار برای شما ارسال میکنند میتوانند نقش مهمی در بهبود روندهای کاری شما و استفاده بهینه از امکانات موجود داشته باشند. توجه داشته باشید شما صرفا نیازمند مباحث فنی برای ارتقای کسب و کارتان نیستید؛ بلکه دانش عمیق تری نیاز دارید تا از ابزارهای فنی به بهترین نحو استفاده کنید و اثربخشی و کارایی فعالیتهای تجاری خود را ارتقا دهید.