کارگاه آموزشی مدیریت کسب و کار-بخش دوم

در این بخش به ارائه چند اسلاید با هدف آشنایی با بررسیهای فنی برای یک ایده تجاری و یا طرح کسب و کار میپردازم. ماحصل آموزش این بخش آشنایی با ضرورتها و محدودیتهای فنی احتمالی است که میتواند برای برنامه ریزی و تدوین نقشه راه کسب و کار شما مفید و قابل توجه باشد.

ویژگی منابع انسانی، ویژگی محصولات، ویژگی محل کسب و کار، ویژگی مواد و فرایندهای تولید، تکنولوژی مورد استفاده و استراتژی برون سپاری همگی از مواردی هستند که در مباحث فنی تدوین business plan یا طرح کسب و کار بایستی به وضوح مشخص شوند….

برای دانلود قسمت دوم اسلایدهای مدیریت کسب و کار با محوریت بررسی فنی طرح کسب و کار BP-part2را کلیلک کنید.

کارگاه آموزشی مدیریت کسب و کار-بخش اول

برای ارائه ایده های اقتصادی به بانک، سرمایه گذاران، شرکا، همکاران و تمامی افرادی که به نحوی به حمایت آنها برای ایجاد یک کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کار فعلی خود نیاز داریم اغلب به دنبال افرادی هستیم تا به اصطلاح برای ما طرح توجیهی بنویسند.

طرح توجیهی برای وام بانکی نمونه بارز این موضوع است.

واقعیت این است که سوای ارائه یک چنین طرحی به بانک و  دیگر ذینفعان لازم است خود ما به عنوان یک مدیر برنامه کسب و کار خود را به وضوح برای خودمان (به عنوان ذینفع اصلی پروژه) تدوین نماییم.

زیرا تا زمانی که ندانیم یک سال بعد و پنج سال بعد و ده سال بعد میخواهیم به کجا برسیم، عملا خستگی راه و بی مهری عوامل دخیل در این موضوع ما را از ادامه مسیر بازخواهد داشت. همچنین ارزیابی  عملکرد یک کسب و کار یا ایده تجاری بدون داشتن برنامه مدون و نقشه راه میسر نخواهد بود.در این شرایط ما ممکن است در میانه راه از مسیر خارج یا منحرف شویم.

پس تدوین یک برنامه کسب و کار برای ایده های بازرگانی بیش از هر کس برای خودما نیاز است. طی چند پست آتی قصد دارم بخشهایی از اسلایدهای آموزشی را که پیش تر در دوره های آموزشی برای دانشجویان تدریس کرده ام، ارائه نمایم.

برای دانلود قسمت اول اسلایدهای آموزشی مدیریت کسب و کار BP-part1کلیلک نمایید.